Previous
Photo

Back

fight

1954 - Rob threatens Waxman

Next
Photo

Photo: Monique Carboni